Alla hus och byggnader drabbas någon gång av skador och problem – ofta är dessa orsakade av fukt eller vatteninträngning någonstans i konstruktionen i ett hus.

Krypgrund, vind, syll och våtrum är typiska ställen där skador kan uppstå men även på andra ställen kan det uppkomma problem.

Skadeutredning i en byggnad kan vara komplicerad och svår att förstå för en lekman eftersom det krävs erfarenhet och kunskap om olika byggnaders konstruktion, byggsätt och riskkonstruktioner. Det lönar sig därför att anlita en erfaren utredningsingenjör som kan ringa in problemet och som kan lämna åtgärdsförslag och kostnadsbedömning för att åtgärda och komma till rätta med problemet.

SWEFAB AB har kompetensen – vi har den teoretiska kunskapen men även den praktiska som är viktig för att förstå byggsätt och svaga punkter i olika konstruktioner.

Fuktskada på tegelfasad

Skada av husbock, fukt i golvbrunn.