Radon är en ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radium finns naturligt i marken och när radon bildas kan gasen ta sig upp till markytan och in i våra byggnader. När radon sönderfaller bildas radioaktiva metallatomer och när vi andas in radonhaltig luft fastnar dessa i våra luftvägar – strålningen som avges kan orsaka skada och ökar risken för lungcancer.

Radon är lurigt då det varken luktar, syns eller känns. I så gott som alla småhus och lägenheter eller lokaler med markkontakt finns risken att radonhalten är förhöjd. Detsamma gäller byggnader som innehåller blå lättbetong. Radonhalten varierar dels under dygnet, dels under året. Variationerna beror bland annat på temperatur, vindförhållanden och ventilation. Det förekommer i allmänhet högre värden inomhus under vinterhalvåret då självdraget är större och mer radon kan förflytta sig.

För att ta reda på om radonvärdet i bostaden och om nivån är skadlig behöver man mäta. Två månaders mätperiod (under oktober till april) krävs för att få tillförlitliga årsmedelsvärden, men vid husaffär kan radon snabbmätas. Det är en rådgivande mätning och ger en indikation på hur hög radonhalten kan vara.

SWEFAB erbjuder snabbradonmätning och den görs i samband med överlåtelsebesiktningen. Det är en extra trygghet för dig som inte vill vänta på att en längre mätning ska bli klar – mätningen tar endast cirka 2 timmar.