Vid en fastighetsaffär har en köpare enligt Jordabalken 4 kap 19 § undersökningsplikt att noggrant undersöka och förvissa sig om eventuella fel och brister som kan finnas i huset.Det går alltså inte i efterhand att säga man inte ”kände till” fel som var okulärt upptäckbara vid visning av huset.

Det kan vara svårt för den enskilde att fullgöra sin undersökningsplikt om man inte har den kunskap och erfarenhet som krävs av olika typer av hus och riskkonstruktioner – som kan variera beroende på hustyp.

Det säkraste sättet är därför att anlita en erfaren besiktningsman som har rätt kompetens och erfarenhet som kan lämna ett utlåtande där husets skick och status tydligt framgår. Det ger ett beslutsunderlag för en köpare att gå vidare att genomföra eller att avstå från affären.

En professionell överlåtelsebesiktning – utförd av en erfaren besiktningsman – är därför det säkraste sättet att undvika onödiga konflikter och efterspel!

Foto på husgavel med stuprör.

Överlåtelsebesiktning i tre nivåer

Vi erbjuder våra kunder Överlåtelsebesiktning för både säljare och köpare i 3 nivåer – beroende på hustyp och hur omfattande kunden vill vara i sin undersökningsplikt.

Nivå 1: Okulär besiktning som motsvarar en köpares undersökningsplikt.

Nivå 2: Här ingår det även fuktmätning i risk-konstruktioner som kan variera beroende på hustyp – våtrum, vind och grundläggning ingår alltid i denna nivå på besiktning.

Nivå 3: Som nivå 2 men här gör vi även Radonmätning som är en tendensmätning som klarlägger Radonvärden i bostaden och området. Mätning av Radonhalt i byggmaterial, så kallad ”Blåbetong” kräver en annan typ av mätning som måste beställas separat.

Säljare kan teckna en så kallad ”Dolda fel försäkring” som försäkrar denne från sitt 10-åriga ansvar som säljare av sin fastighet – en besiktning måste då ligga till grund för försäkringen.

– Säljare paket –

För dig som vill sälja ditt hus och samtidigt teckna försäkring har vi komplett paket med försäkrings grundande besiktning, dolda fel försäkring och lagstadgad Energideklaration till kampanjpris.

Kontakta oss för info

Fuktmätning i badrum.