Har du fuktproblem i ditt hus?

Våra hus kan drabbas av fuktrelaterade problem på olika ställen som kan orsaka olägenheter som dålig lukt och mögelpåväxt. Vanliga riskkonstruktioner där detta kan uppstå är krypgrund eller torpargrund, syllar, betongplattor, våtrum och vindar.

Det är viktigt för boendemiljön och för husets välmående att det är bra klimat i till exempel kallvind och krypgrund så du som husägare inte riskerar att drabbas av problem med påväxt av mögel och rötskador i husets konstruktion. Omfattande åtgärder med höga kostnader blir ofta följden – att förebygga skador är därför alltid att föredra.

Vänd dig till oss för kontroll av dessa utrymmen i ditt hus – vi har nödvändig kunskap, erfarenhet och mätutrustning för fuktrelaterade problem i alla typer av byggnader.

Har du redan fått problem och skador t.ex. på vind, krypgrund och våtrum tar vi hand om det, sanerar och lämnar åtgärdsförslag hur du som husägare bör gå tillväga för att få bukt med problemet.

Avfuktning

Lämpliga åtgärder kan ibland vara att installera avfuktare i krypgrunden som eliminerar risken för mögelpåväxt och andra olägenheter. Vi tar hand om hela installationen och driftsätter anläggningen så du har funktion samma dag – så du kan känna dig trygg med att det inte uppstår framtida problem med fukt i din krypgrund.

Kontakta oss för rådgivning och installation av avfuktare.

Foto på fuktskador i källarutrymme.

Mögelangrepp i matkällare.

Foto på impregnerat virke i krypgrund.

Impregnerat virke i krypgrund kan medföra att man får dålig lukt upp i bostaden.

Fuktmätning i krypgrund.

Fuktmätning ingår oftast i en skadeutredning.