Från 2006 måste det enligt lag finnas en energideklaration vid köpekontraktets upprättande. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö samt att globalt minska utsläppen av koldioxid.

I energideklarationen redovisas fastighetens energiprestanda – hur mycket energi huset ”drar”, enkelt uttryckt. Den som står inför ett husköp kan använda energideklaration för att jämföra olika byggnader med varandra.

Besiktningen ska utföras av en certifierad energiexpert. SWEFAB AB uppfyller kraven på certifiering för oberoende energibesiktningar.

Beställ en energideklaration innan husförsäljning, vid eventuell uthyrning av fastighet eller om du ansvarar för större byggnad som besöks av allmänheten. Nya byggnader ska energideklareras senast två år från att de tagits i bruk.

Kontroll och tillsynsmyndighet är Boverket och deklarationen är giltig i tio år.

Energideklaration symboliserat med golvvärmereglage.