SWEFAB är ett besiktningsföretag som har specialiserat sig på överlåtelsebesiktningar för köpare/säljare och skadeutredningar i alla typer av hus och byggnader.

Vi har våra rötter från byggbranschen där vi varit verksamma som både byggnadsingenjörer och byggare med både teoretisk och praktisk kompetens. Detta ger en oslagbar erfarenhet och kunskapsbank som är nödvändig i arbetet med besiktningar och utredningar och för dig som kund så att du skall känna dig trygg och få rätt hjälp och stöd inför ditt köp eller försäljning av din fastighet.

Vi ser gärna att kunden deltar då vi är måna om att dela med oss av vår kompetens och erfarenhet och ger gärna tips och råd för att du som kund  skall få ut så mycket som möjligt av besiktningen.

  • Vi är certifierade av SwedCert (Kiwa) för arbete med     Energideklaration/Energibesiktning.
  • Vi är anslutna till SBR och följer deras krav på arbetsgång och metod i våra överlåtelsebesiktningar.
  • Vi är godkända att göra fuktmätningar enligt Länsförsäkringars krav på fuktmätning i riskkonstruktioner.
  • Vi använder oss av mätutrustning som är kalibrerad med egenkontroll före varje uppdrag.
  • Vi är kvalitetscertifierade med krav på oberoende och opartiskhet i vårt arbete med besiktningar och utredningar.

Vi är verksamma i Skåne, Blekinge och Småland och ofta får vi våra uppdrag på rekommendation och från återkommande kunder.

Anlita en expert från Swefab.
Swedac ackreditering logotyp.
Swedcert logotyp.