Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten som kräver lov skall enligt Plan och Bygglagen PBL ha en certifierad kontrollansvarig KA för ditt projekt.

Den kontrollansvarige måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra. Den kontrollansvarige skall medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. och bland annat hjälpa dig att ta fram en kontrollplan.

Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som underlag för byggnadsnämndens slutbesked innan byggnaden kan tas i bruk.

Vi har av KIWA certifierats för nivå K kvalificerad med riksbehörighet och kan därmed ta alla typer av uppdrag som kontrollansvarig.