Du med ansvar inom fastigheter!

Läser du detta beror det antagligen på att du är i fastighetssvängen. Du kan vara fastighetsägare eller verksam i ett fastighetsbolag, kanske involverad i en bostadsrättsförening. Oavsett anledning, så vill vi gärna förenkla er tillvaro vid diverse bygg- och renoveringsprojekt – oavsett projektets storlek eller typ. Vi vill vara ert stöd i denna process. Ert enda stöd. Med SWEFAB slipper du som fastighetsägare bekymret med att driva projektet själv. Du slipper vara navet mellan de otaliga hantverkarkategorier som ska utföra arbetet och framförallt slipper du lägga ner de många timmar ett sådant ansvar kräver. Allt det sköter SWEFAB. Vi kan vara med som stöd hela vägen från offertinhämtning till den framtida garantibesiktningen. Hela vägen – hela processen!

Vad är vi?

Framförallt är vi opartiska. Till skillnad från många totalentreprenörer som anlitar en besiktningsman med andra intressen än beställarens i tanke, utför vi samtliga besiktningar opartiskt, då vi helt saknar intresse av att släppa igenom tvivelaktiga renoveringar eller byggen. Vi har beställaren i fokus – inte byggaren. På detta sätt undanröjs risken för att framtida problem landar på beställaren, när ingen annan vill känna igen varken ansvar eller faktura. Givetvis utför vi löpande kontroller under projektens gång så att eventuella fel och brister påtalas och åtgärdas.

Vem är vi?

Med vår bakgrund som byggnadsingenjörer och byggare har vi både bred och djup kunskap om branschen. Våra kunskaper är såväl praktiska som teoretiska, men framförallt har vi genom åren knutit ett heltäckande kontaktnät med trovärdiga och seriösa aktörer inom ett bygg- eller renoveringsprojekts alla moment. Så frågan vem vi är har inget enkelt svar, det beror helt på uppdragets natur. Men vi garanterar att det slipper du som beställare att tänka på. Vi handplockar rätt entreprenörer för varje projekt och leder detta. För er gäller bara en kontakt – SWEFAB.


Vad gör vi?

 • Fuktutredningar
 • Bygg- och projektledning
 • Ombyggnationer
 • Renoveringsarbete
 • Stambyten
 • Tak/Fönsterrenovering
 • Våtrumsarbete
 • Underhållsplaner
 • Skadeutredningar
 • Energideklaration
 • Mögelsanering
 • Luktsanering (ozon)
 • Balkongbesiktning

SWEFAB AB är kvalitets certifierat enligt ISO/IEC 17020 (C)

Avtal och intyg finns för oberoendeförsäkran, opartiskhet och tystnadsplikt