Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning - besiktning av tak.

Vid en fastighetsaffär har en köpare enligt "Jordabalken" en undersökningsplikt att noggrant undersöka och förvissa sig om eventuella brister som kan finnas i huset. Vanligtvis har den enskilde husägaren inte kunskaper att gör en egen besiktning, det säkraste är därför alltid att anlita en erfaren besiktningsman som har den nödvändiga kompetensen.

Skadeutredning

skadeutredning

Det är vanligt att våra hus någon gång utsätts för skador och problem för de boende. Krypgrund och våtrum är typiska ställen där skador kan uppstå som medför olägenheter för boendet. Vi har erfarenhet av utredningar i alla typer av byggnader och vi använder oss av den senaste tekniken med moderna och kalibrerade mätinstrument.

Fukt

Foto på fuktskador i källarutrymme.

Att till exempel installera avfuktare i en krypgrund kan eliminera risken för dålig lukt, mögelpåväxt och andra olägenheter för boendet. Vi tar hand om hela installationen och driftsätter anläggningen så du har funktion samma dag - du kan då känna dig trygg med att det inte uppstår framtida problem.